PŘI  INSTALACI  STABILIZÁTORU  TAHU:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Při topení pevnými palivy se stabilizátorem dosáhnete lepší účinnosti,protože odstraňuje kolísání komínového tahu,způsobeného prouděním větru,zpětného tahu a změn tlaku.Konstantní tah znamená úsporu paliva,méně emisí a prodloužení životnosti komínu i kotle.

Při topení plynem dochází u většiny budov pro velikost (délku) komínu k rychlému komínovému efektu,což má za následek zbytečný únik tepla.Stabilizátor tah optimalizuje  a jeho funkci si lze představit jako -pokličku-proti úniku tepla.Pokud komín není opatřen stabilizátorem,tak ještě po vypnutí hořáku proudí dále poměrně intenzivně teplý vzduch z prostoru kotelny komínem a přisává se tak chladný vzduch,který ochlazuje vodu ve výměníku kotle.Dochází brzy k dalšímu sepnutí hořáku,aby voda měla požadovanou teplotu.S využitím stabilizátoru k přisávání vzduchu v takové míře nedochází,počet sepnutí hořáku se sníží,což má za následek pokles spotřeby plynu.