Stabilizátor komínového tahu

  PŘI  INSTALACI  STABILIZÁTORU  TAHU:

 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  můžeme uspořit 10-15% při topení zemním plynem,dřevoplyn do 25%,30-40% v případě uhlí,koksu,dřeva

 • dochází u pevných paliv při stabilizaci rychlosti odcházejících spalin ke zlepšení účinnosti kotle,čímž se zvyšuje spalovací teplota,zkvalitňuje hoření a odstraňují nežádoucí okolní vlivy (saze,zápach,emise)
 • stabilizuje se průchod spalin bez ohledu na rychlost a úhel větru na komín
 • součástí stabilizátoru nejsou žádné pohyblivé prvky,což zaručuje bezporuchovost
 • montáž hlavice není posuzována jako zásah do komínového tělesa,neomezuje průřez komínu
 • dále se výrazně prodlužuje životnost komínu (výrazné snížení kondenzace vody)
 • záruka je 3 roky,minimální životnost hlavice je 12 let

Při topení pevnými palivy se stabilizátorem dosáhnete lepší účinnosti,protože odstraňuje kolísání komínového tahu,způsobeného prouděním větru,zpětného tahu a změn tlaku.Konstantní tah znamená úsporu paliva,méně emisí a prodloužení životnosti komínu i kotle.

Při topení plynem dochází u většiny budov pro velikost (délku) komínu k rychlému komínovému efektu,což má za následek zbytečný únik tepla.Stabilizátor tah optimalizuje  a jeho funkci si lze představit jako -pokličku-proti úniku tepla.Pokud komín není opatřen stabilizátorem,tak ještě po vypnutí hořáku proudí dále poměrně intenzivně teplý vzduch z prostoru kotelny komínem a přisává se tak chladný vzduch,který ochlazuje vodu ve výměníku kotle.Dochází brzy k dalšímu sepnutí hořáku,aby voda měla požadovanou teplotu.S využitím stabilizátoru k přisávání vzduchu v takové míře nedochází,počet sepnutí hořáku se sníží,což má za následek pokles spotřeby plynu.

 • CENA STABILIZÁTORU
 • cena stabilizátoru je  7.500,00kč bez DPH včetně dopravy
 • cena stabilizátoru je 8.200,00kč bez DPH včetně dopravy a montáže